Acte necesare obtinerii  indemnizatiei pentru cresterea copilului:
 Cerere şi declaraţii tip;
 Adeverinţă eliberată de angajator sau de autorităţile competente din care să
rezulte:
o perioada in care solicitantul dreptului a beneficiat de indemnizaţie de
maternitate;
o data la care se implinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie;
o data de la care solicitantul dreptului se află in concediu pentru creşterea
copilului;
o realizarea in ultimele 12 luni, inaintea datei naşterii copilului, a veniturilor
profesionale supuse impozitului pe venit;

 Copie dupa contractul de munca, cu viza „conform cu originalul” cu ştampilă şi
semnătură angajatorului de la toate firmele unde au lucrat timp de 12 luni
inaintea nasterii copilului, copii dupa toate actele aditionale si decizia de
suspendare a activitatii.
 In cazul activitatilor independente, sunt necesare: certificatul de inregistrare
fiscala / contract de colaborare, Adeverinta de la Administratia Financiara in care
sa fie specificate veniturile realizate si plata impozitului aferent pentru 12 luni
anterioare datei nasterii copilului si decizia de suspendare a activitatii de la
Registrul Comertului / angajator, dupa caz;
 Copie a concediilor medicale de maternitate vizata de angajator (copie „conform
cu originalul” cu stampila si semnatura angajatorului);
 Copii xerox – acte de identitate ale celor doi parinti, certificatul de nastere al
copilului, certificat de casatorie;
 Copie – certificat de incadrare in grad de handicap al copilului, dupa caz;
 Dosar cartonat cu sina, 15 coli A4 tip xerox.

 

STIMULENTUL DE INSERȚIE
Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție:
– acte de identitate părinți- copie și original
– certificat naștere copil  –copie și original
– certificat căsătorie –copie și original
– adeverintă eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activității și perioada
de ICC;
– dovada reluării activității (decizie, ordin, act adițional)
– cerere tip
– extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii ( după caz)
– declarație privd prelucrarea datelor cu caracter personal;
– declarația celuilalt părinte
– opis dosar

Acte necesare.

  • ACTE necesare acordare ajutor inmormantare beneficiar ajutor social
  • ACTE necesare acordari ajutorului social
  • ACTE necesare ancheta sociala pentru persoane cu handicap
  • ACTE necesare intocmire dosar indemnizatie copii
  • ACTE necesare pentru ajutorul de incalzire polulatie
  • ACTE necesare pentru dosarul asistentului personal
  • ACTE necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie de stat
  • ACTE necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie pentru sustinerea familiei
  • ACTE necesare pentru tichete gradinita

Formulare tipizate.

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.