Educaţie

In comuna Ciulnita functioneaza un numar de 2 scoli, o scoala gimnaziala in Ciulnita si o scoala primara, Scoala Petracche Poenaru din Poiana.

Deasemenea, in comuna exista si un numar de 2 gradinite.

Cultură

 • In comuna exista un numar de trei camine culturale si anume, in Ciulnita, Ion Ghica si Ghimpati - Poiana

Biblioteca comunala Ciulnita este o institutie cultural de interes comunitar, ce asigura egalitatea accesului la informatii si la documentele necesare informarii, educatiei permanente, petrecerii timpului liber si dezvoltarii personalitatii utilizatorilor fara deosebire de statut social ori economic, varsta, sex, apartenenta politica, religioasa sau etnica.

 • Biblioteca comunala ciulnita functioneaza sub autoritate primariei si a consiliului local ciulnita care ii asigura baza materiala si resursele financiare unei bune functionari.

 

Atributii:

In calitate de institutie de cultura ce face parte integranta din sistemul informational national, biblioteca comunala indeplineste, corespunzator nivelului de organizare al resurselor allocate si cerintelor comunitatii in slujba careia se afla, urmatoarele atributii:

  Constituie, organizeaza, prelucreaza, dezvolta, conserva si pune la dispozitia utilizatorilor colectii enciclopedice de carte, periodice, documente grafice si audiovizuale in functie de dimensiunile si structura socio-profesionala a populatiei din comuna;

  Asigura servicii pentru lectura, studio, informare si documentare la sediu si de imprumut la domiciliu;

  Achizitioneaza, constituie si dezvolta baza de date, organizeaza cataloage si alte instrumente de comunicare a colectiilor in system traditional si/sau automatizat, formeaza si indruma utilizatorii in folosirea acestor surse de informare;

  Desfasoara sau ofera, la cerere, servicii de informare bibliografica si de documentare, elaboreaza, editeaza ori conserva in baza de date bibliografia locala curenta, realizata la nivelul comunitatii;

  Faciliteaza, potrivit resurselor si oportunitatilor, accesul utilizatorilor si la alte colectii ori baze de date, imprumut interbibliotecar intern ori servicii de accesare la distanta;

  Initiaza, organizeaza sau colaboreaza la programe si actiuni de diversificare, modernizare si automatizare a serviciilor de biblioteca, de valorificare a colectiilor de documente si a traditiilor culturale, de animatie culturale si de educatie permanenta;

  Intocmeste rapoarte periodice de autoevaluare a activitatii.

Sănătate

In comuna Ciulnita exista un dispensar uman si o farmacie.

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.