Obiectivele primarului

Proiecte propuse sau pentru care s-a depus cerere de finantare:

 • Inființare și dotare parc în comuna Ciulnița, județul Ialomița, proiect finanțat de AFIR, Măsura M7/6B  ”Cresterea atractivitatii Gal Danubius Ialomita – Braila prin innoirea satului”
 • Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural din satul Ciulnita, comuna Ciulnita, judetul Ialomita, solicitare catre „CNI” SA (Compania Nationala de Investitii)

Proiecte in curs de desfășurare:

 • Imbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în satul Ciulnița, comuna Ciulnița, proiect finanțat de MDRAP (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice)
 • Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă și extinderea rețelei  de canalizare, proiect finanțat de MDRAP (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Locale),  prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală)
 • Achiziție utilaj pentru servicii publice în comuna Ciulnița, județul Ialomița, proiect finanțat  prin AFIR (Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale),  Măsura M7/6B Cresterea atractivitatii Gal Danubius Ialomita – Braila prin innoirea satului
 • Școala pentru Viață - Program de acces egal la educație pentru copiii din comuna Ciulnița, județul Ialomița, proiect finanțat din FSE (Fondul Social European) prin POCU (Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Proiecte terminate:

 • RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATILE CIULNITA SI ION GHICA, COMUNA CIULNITA, JUDETUL IALOMITA
 • RETELE EDILITARE APA SI RETELE CIRCULATIE ANSAMBLU REZIDENTIAL CIULNITA, COMUNA CIULNITA, JUDETUL IALOMITA »
 • MODERNIZARE PRIMARIE
 • Realizare baza sportiva multifunctionala tip 2 sat Poiana (anul 2011)
 • Alimentare centralizata cu apa in comuna Ciulnita cu satele componente - proiect finantat din fonduri SAPARD (anul 2008)
 • Reabilitare gradinita Ciulnita - proiect finantat din bugetul local si bugetul de stat (anul 2008)
 • Asigurare utilitati scoala cu clasele I-VIII Ion Ghica - proiect finantat din fonduri de la bugetul local si bugetul de stat (anul 2007) (dotare cu centrala si instalatie incalzire, grup sanitar, retea alimentare apa, etc)
 • Asigurare utilitati scoala cu clasele I-IV Ivanesti - proiect finantat din fonduri de la bugetul local si bugetul de stat (anul 2007) (dotare cu centrala si instalatie incalzire, grup sanitar, retea alimentare apa, etc)
 • Asigurare utilitati scoala cu clasele I-IV Ghimpati - proiect finantat din fonduri de la bugetul local si bugetul de stat (anul 2007) (dotare cu centrala si instalatie incalzire, grup sanitar, retea alimentare apa, etc)
 • Construire scoala cu clasele I-VIII Poiana - proiect finantat de Banca Mondiala (anii 2005 - 2006)
 • Imbunatatirea managemantului financiar contabil la nivelul consiliilor locale Ciulnita si Buesti - proiect cofinantat prin fonduri PHARE (anul 2005)
 • Reabilitarea scoala cu clasele I-VIII Ciulnita - Proiect finantat de Banca Mondiala (anul 2004)
© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.